RADA RODIČOV

Predseda Rady rodičov: Ing. Ľubomír Slovák

Delegovaní zástupcovia

1.A - MUDr. Dáša Viszlayová

1.B - Igor Slovák

2.A - Tibor Kulháň

2.B - Mgr. Silvia Laurová Ružičková

3.A - Ingrid Pileková

3.B - Tatiana Danielová

4.A - Ing. Ľubomír Slovák

4.B - Silvia Račeková

4.C - Peter Szlamenka

5.A - Ing. Andrea Kecskésová

5.B - Mgr. Kristína Kvasnovská

6.A - Mgr. Mária Cagáňová

6.B - Marek Hrušovský

7.A - Mgr. Antónia Martinásková

7.B - Ing. Silvia Letková

7.C - Viktória Roobová

8.A - Marian Bartišek

8.B - Mgr. Renáta Hatinová

9.A - Daniel Sádecký

9.B - Mgr. Mária Hozlárová

Informácie predsedu Rady rodičov o chate Šurianka

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ na Ul. SNP 5

Informácia o uzatvorení zmluvy o nájme chaty Šurianka

 

          Hore