AKCIE ŠKOLY

Kultúrne programy a práce žiakov na výstavy (Výstava ovocia a zeleniny na Šurianskom jarmoku)

 Škola v prírode

Európsky deň rodiny a školy

Pasovanie prvákov a halloweenská diskotéka

Mikulášsky deň

Školská akadémia

Fašiangová veselica s karnevalom a fašiangová diskotéka

Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka

Výlety za snehom

Rôzne zaujímavé besedy

Deň Zeme

Deň narcisov

Plavecký výcvik druhákov

Návšteva divadelného predstavenia pre žiakov i rodičov

Predmetové a ročníkové exkurzie (Hurbanovo - 4. ročník)

Slávnostná akadémia 5.-8. ročník

Turisticko-plavecký výcvik šiestakov

Výlet za odmenu

Projekt Čas premien

 

Späť

INÉ AKCIE

Integrácia detí 2018 - koncert

Halloweenské zábavné popoludnie s angličtinou

Hodina deťom

Týždeň vedy a techniky

 

ARCHÍV AKCIÍ

2017/2018

2016/2017

2015/2016

 

Späť

 

Hore