AKCIE ŠKOLY

Kultúrne programy a práce žiakov na výstavy (Výstava ovocia a zeleniny na Šurianskom jarmoku)

 Škola v prírode - jeseň, Škola v prírode - jar

Európsky deň rodiny a školy

Pasovanie prvákov a halloweenská diskotéka

Mikulášsky deň

Školská akadémia

Fašiangová veselica s karnevalom a fašiangová diskotéka

Lyžiarsky kurz pre žiakov 7. ročníka

Výlety za snehom

Rôzne zaujímavé besedy (beseda Báť sa, či nebáť? , beseda Zneužívanie moci, beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou, )

Deň Zeme

Deň narcisov

Plavecký výcvik druhákov

Návšteva divadelného predstavenia pre žiakov i rodičov

Predmetové a ročníkové exkurzie (hvezdáreň Hurbanovo, Múzeum holokaustu v Seredi, Košariská - Bradlo)

Slávnostná akadémia 1.-4. ročník

Turisticko-plavecký výcvik šiestakov

Výlet za odmenu

Projekt Čas premien

 

Späť

INÉ AKCIE

Podhájske dni klobás a tradičných špecialít 2017

SNP-éčka v mediálnom svete

Palacinkafest pre žiakov ZŠ

Týždeň vedy a techniky

Červené stužky

Vianočná Bratislava, Luskáčik a čokoládovňa Hauswirth

Kvíz o Šuranoch

Finančná gramotnosť

Deň otvorených dverí

Zápis do 1. ročníka

Chceme vedieť nemecky

Eko Alarm

Ekovýchovný koncert  ECO H2O TOUR

Európsky deň parkov

Osmijankova literárna záhrada

 

ARCHÍV AKCIÍ

2016/2017

2015/2016

 

Späť

 

Hore