VEDENIE:  

Riaditeľka školy:

Zástupca riaditeľky školy pre roč. 5. - 9.:

Zástupkyňa riaditeľky školy pre roč. 1. - 4.:

Výchovná poradkyňa:

Predsedníčka Rady školy:

Vedúca školskej jedálne:

 

Mgr. Monika Keméňová

Mgr. Jozef Hlavatý

Mgr. Martina Lendelová

Mgr. Katarína Seidlová

PaedDr. Soňa Dinková

p. Monika Zvoneková

 

   PEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

TRIEDNI UČITELIA:

1.A

1.B

1.C

2.A

2.B

3.A

3.B

4.A

4.B

5.A

5.B

6.A

6.B

7.A

7.B

8.A

8.B

8.C

9.A

9.B

 

 

 

Mgr. Alena Ďurinová

Mgr. Monika Mazúchová

Mgr. Lenka Slobodníková

Mgr. Lucia Cviková

Mgr. Dana Mráziková

Mgr. Lenka Vašeková

Mgr. Zuzana Freyová

Mgr. Slavomíra Štefániková

Mgr. Mariana Sádovská

Mgr. Aneta Kurucová

Mgr. Gabriela Kutálková

Mgr. Katarína Remenárová

Ing. Patrik Ballai

Mgr. Katarína Veisová

PaedDr. Soňa Dinková

Mgr. Mária Dragúňová

Mgr. Helena Sláviková

Mgr. Peter Slovák

Ing. Jana Kulháňová

Ing. Eva Bartošová

 

 

 

NETRIEDNI UČITELIA:

 

Mgr. Adriana Bednárová

Mgr. Terézia Grófová - školský špeciálny pedagóg

Mgr. Renáta Hatinová

Mgr. Viera Maceková

Mgr. Marián Rybár

PaedDr. Zuzana Tináková

 

 

VYCHOVÁVATEĽKY ŠKOLSKÉHO KLUBU DETÍ :

1.oddelenie

2.oddelenie

3.oddelenie

4.oddelenie

 

p. Xénia Šimková

Bc. Mária Pánisová

p. Ľudmila Čirková

p. Miriam Danielová

 

      p. Jarmila Bartová

 

NEPEDAGOGICKÍ ZAMESTNANCI:

ADMINISTRATÍVNE PRACOVNÍČKY:

 

p. Jana Klučková

p. Viera Mihóková

p. Zuzana Rybárová

UPRATOVANIE A ÚDRŽBA:

 

p. Dušan Cagáň

p. Zdenka Dvořáková

p. Ingrid Pileková

p. Zita Štefčíková

p. Terézia Turanová

p. Miroslava Veselková

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ :

 

p. Jana Nagyová

sl. Mariana Zvoneková

p. Miroslava Hanzelová

p. Katarína Morovičová

 

 

 

Hore