Celoškolská súťaž PÁLI VÁM TO?

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

SÚŤAŽNÉ ÚLOHY

RIEŠENIA

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

 

PRAVIDLÁ SÚŤAŽE

1. Od pondelka do  štvrtka bude každý deň na web stránke školy uverejnená jedna súťažná otázka - hlavolam, hádanka atď..
2. Riešenie úlohy napíšte na papier spolu so svojím  menom, priezviskom, triedou a názvom dňa, kedy sa otázka na  internete vyskytla. Papier vhoďte do označenej škatule na chodbe A pavilónu.
3. Súťaž ukončíme v piatok po vyučovaní o 14 00 hodine. V pondelok nasledujúceho týždňa bude súťaž vyhodnotená a zverejnené správne riešenia úloh na web stránke školy.
4. Úlohy sú rozdelené do dvoch úrovní: 1. úroveň- pre žiakov roč.1-4
                                                         2. úroveň- pre žiakov roč.5-9.
5. Zo správnych riešení každého súťažného dňa vylosujeme a odmeníme dvoch súťažiacich /roč.1-4 a roč.5-9/.
Rada na záver: Potrápte si svoje hlavičky spolu s rodičmi alebo starými rodičmi!
Prajeme veľa úspechov a zábavy pri riešení úloh!

SÚŤAŽNÉ ÚLOHY

Pondelok

Utorok

Streda

Štvrtok

 

RIEŠENIA ÚLOH

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Výhercovia súťaže Páli Vám to?

Deň

roč.1-4

roč.5-9

pondelok

Oliver Ružička
2.A

Stanislav Matušovic
8.C

utorok

Eliška Rampašeková
3.B

Šimon Berecz
9.A

streda

Dominik Bódi
3.B

Radovan Vida
8.A

štvrtok

Ondrej Cagáň
3.A

Tomáš Hubina
8.A

 

Výhercom gratulujeme!