ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ

Jedálny lístok od 17. 09. 2018 - 21. 09. 2018

Jedálny lístok od 10. 09. 2018 - 14. 09. 2018

 

 

 

KONTAKT:

Vedúca ŠJ:

p. Zvoneková Monika

č. tel.:

035/6500127

Kuchárky:

 

 

p. Nagyová Jana

sl. Zvoneková Mariana

p. Hanzelová Miroslava

p. Morovičová Katarína

 
 

 

ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ pri ZŠ SNP 5, Šurany

číslo účtu ŠJ: SK 09 0200 0000 0011 9652 1557

ODHLASOVANIE STRAVY - osobne alebo telefonicky

VÝŠKA POPLATKOV

žiak 1. - 4. ročníka

žiak 5. - 9. ročníka

dospelá osoba

1,01,- €

1,09- €

1,19- €

FORMY PLATENIA STRAVNÉHO

 

1. POŠTOVOU POUKÁŽKOU

 

Túto musí stravník uhradiť do 3 dní po jej obdržaní. Prosíme uvádzať meno dieťaťa, nie rodiča.

2. INTERNET BANKING

Pri takejto platbe prosíme uvádzať okrem sumy aj meno a triedu žiaka.

 

Hore