V roku 2012/2013 sa naša škola stala členom celosvetovej rodiny Škôl priateľských k deťom (Child Friendly School).

   

Projekt Škola priateľská deťom