Riaditeľka ZŠ SNP 5 Šurany, Mgr. Monika Keméňová na základe rozhodnutia RÚVZ so sídlom v Nových Zámkoch, nariaďuje opatrenie na predchádzanie ochoreniam podľa § 12 ods. 2 písm. n zákona č. 355/2007 Z.z. -

prerušenie výchovno – vzdelávacieho procesu na ZŠ SNP 5, 942 01 Šurany

v čase od 9.2.2018 do 14.2.2018.

Vyučovanie začne 15.2.2018 o 8.00 hod.