OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Dohľad nad ochranou osobných údajov  (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA: Mgr. Jozef Hlavatý, emailový kontakt zs.surany.snp@pobox.sk, na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.