Zábavné popoludnie s angličtinou Aktuálne

Exkurzia Hurbanovo, 4. ročník  Akcie

Pozvánka na výlet - BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA, MINERÁLY

Ponuka práce  Ponuka práce

Koncert INTEGRÁCIA 2018 - oznam

Jedálny lístok 22. 10. - 26. 10. 2018  Školská jedáleň

Jedálny lístok 15. 10. - 19. 10. 2018  Školská jedáleň

Vyhodnotenie zberu papiera - JESEŇ 2018

Zber papiera - predbežné vyhodnotenie

Jedálny lístok 08. 10. - 12. 10. 2018  Školská jedáleň

Oznam o prevádzke bufetu

Zber papiera Informácie

Práce žiakov na výstave ovocia a zeleniny  Akcie

Oznam - havarijný stav vody

Záujmové útvary Informácie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - 2017/2018 O škole

Aktualizované termíny prázdnin 2018/2019 Informácie

Clil na našej škole Aktuálne

Špeciálny pedagóg

Informáce o začiatku školského roka 2018/2019