Vianočná akadémia - pozvánka Aktuálne

Jedálny lístok 10. 12. 2018 - 14. 12. 2018 Školská jedáleň

Jedálny lístok 03. 12. - 07. 12. 2018 Školská jedáleň

Oznam školskej jedálne

Palacinkafest Akcie

Testovanie športovej zdatnosti žiakov 1. ročníka Akcie

Európsky deň rodiny a školy Akcie

Interaktívna výstava v Synagóge Fotogaléria

Týždeň vedy a techniky na našej škole Akcie

Oznámenie o Testovaní 5 -2018 a o poskytnutí riaditeľského voľna

Hodina deťom Akcie

Celoškolská súťaž PÁLI VÁM TO? -riešenia úloh a vyhodnotenie súťaže

Jedálny lístok 12. 11. 2018 - 16. 11. 2018 Školská jedáleň

Celoškolská súťaž PÁLI VÁM TO?

Halloweenské zábavné popoludnie s angličtinou Akcie

Európsky deň rodiny a školy - pozvánka Aktuálne

Pomoc misiám zbieraním známok a pohľadníc Aktuálne

Integrácia detí 2018 Akcie

Zábavné popoludnie s angličtinou Aktuálne

Exkurzia Hurbanovo, 4. ročník Akcie

Pozvánka na výlet - BIBLIOTÉKA, PEDAGOGIKA, MINERÁLY

Koncert INTEGRÁCIA 2018 - oznam

Vyhodnotenie zberu papiera - JESEŇ 2018

Zber papiera - predbežné vyhodnotenie

Oznam o prevádzke bufetu

Zber papiera Informácie

Práce žiakov na výstave ovocia a zeleniny Akcie

Oznam - havarijný stav vody

Záujmové útvary Informácie

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - 2017/2018 O škole

Aktualizované termíny prázdnin 2018/2019 Informácie

Clil na našej škole Aktuálne

Špeciálny pedagóg

Informáce o začiatku školského roka 2018/2019