Voľné pracovné miesta Ponuka práce

Prázdninové prianie Aktuálne

Rozlúčili sme sa...

Informácia o uzatvorení zmluvy o nájme chaty Šurianka Rada rodičov

Rozprávková noc na SNP-čke Fotogaléria

Kde bolo, tam bolo......u nás na plote Fotogaléria

Posilňovňa Fotogaléria

Fyzika na SNP-čke Fotogaléria

Jedálny lístok 25. 06. - 28. 06. 2018 Školská jedáleň

Exkurzia Zvolen Fotogaléria

Exkurzia Optika Akcie

Exkurzia Červený Kameň, 7. ročník Fotogaléria

Experimentovanie po nemecky Naše úspechy

Svet čísel a záhad Akcie

Riadenie rizika a poistenie - ôsmaci v poisťovni Akcie

Jedálny lístok 18. 06. - 22. 06. 2018 Školská jedáleň

Doplnené tr. foto - 9. ročníky Fotogaléria

Osmijankova literárna záhrada Akcie

Jedálny lístok 11. 06. - 15. 06. 2018 Školská jedáleň

Triedne foto 2017/2018 Fotogaléria

Triedne foto 2016/2017 Fotogaléria

Ekovýchovný koncert  ECO H2O TOUR Fotogaléria

Čo vieš o hviezdach? Naše úspechy

Fyzikálna olympiáda Naše úspechy

Európsky deň parkov Akcie

Matematický klokan  Naše úspechy

Ochrana osobných údajov Ochrana osobných údajov

Celoročné vyhodnotenie zberu papiera Informácie

Týždeň zdravia a zdravej výživy 2018 Akcie

Vyhodnotenie matematických súťaží   Naše úspechy

Ekovýchovný koncert  ECO H2O TOUR Akcie

Jedálny lístok 21. 05. - 25. 05. 2018 Školská jedáleň

Exkurzia Košariská - Bradlo, 8. ročník Akcie

Chemická a biologická olympiáda  Naše úspechy

Týždeň materinského jazyka Fotogaléria

Eko Alarm - beseda Akcie

Knižný bazár Akcie

Škola v prírode - jar Fotogaléria

Deň narcisov Akcie

Poďakovanie za 2% z dane Aktuálne

Škola v prírode - jar Akcie

Zber papiera Informácie

Chceme vedieť nemecky Akcie

Škola v prírode - Horná Ves Videogaléria

Zber papiera - priebežné vyhodnotenie

Zápis do 1. ročníka Akcie

Deň otvorených dverí Akcie

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo  Naše úspechy

Kvíz o slovenčine

Finančná gramotnosť Akcie

Zápis do 1. ročníka Fotogaléria

Zber papiera Informácie

Deň otvorených dverí Fotogaléria

Prezentácia o škole

Ocenenie PaedDr. Zuzane Tinákovej

Jedálny lístok 04. 04. - 06. 04. 2018 Školská jedáleň

Informácie predsedu Rady rodičov o chate Šurianka

Novozriadená miestnosť na posilňovňu

Informácie o Zápise do 1. ročníka Informácie

Kvíz o Šuranoch Akcie

Pomôžte svojimi 2% z dane

Zábavné popoludnie s angličtinou Aktuálne

Videopozvánka na DOD Videogaléria

Oznámenie o Testovaní 9 -2018 a o poskytnutí riaditeľského voľna

Lyžovačka SEMMERING - STUHLECK

Futbalový krúžok

Tlačivo na 2% z dane Stiahni

Deň otvorených dverí Aktuálne

Zápis do 1. ročníka - pozvánka Aktuálne

Vyhodnotenie dotazníka pre rodičov O škole

Prerušenie výchovno - vzdelávacieho procesu - oznam

Fašiangová veselica s karnevalom Fotogaléria

Výlet za snehom Akcie

Vianočná akadémia Videogaléria

Fašiangová veselica s karnevalom Aktuálne

Hviezdoslavov Kubín  Naše úspechy

Jedálny lístok 29. 01. - 01. 02. 2018 Školská jedáleň

Hviezdoslavov Kubín Fotogaléria

Akcie v kalendárnom roku 2017 Fotogaléria

Môj pohľad na základnú školu (žiacky projekt) Videogaléria

Hlasujte za ŽIHADIELKO v Šuranoch

Výlet za snehom Aktuálne

Jedálny lístok 15. 01. - 19. 01. 2018 Školská jedáleň

Vianočné prianie

Vianočná akadémia Fotogaléria

Stanovy Združenia rodičov pri ZŠ na Ul. SNP 5 O škole

Exkurzia - Múzeum holokaustu v Seredi Akcie

Vianočná Bratislava, Luskáčik a čokoládovňa Hauswirth Akcie

Vianočné tvorivé dielne Fotogaléria

ZŠ SNP 5, Šurany  idú na M SR vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ  Naše úspechy

Mikulášsky deň Akcie

Náboj Junior  Naše úspechy

Týždeň vedy a techniky Akcie

Kampaň Červené stužky Akcie

Hvezdáreň Hurbanovo   Fotogaléria

Olympiáda v nemeckom jazyku  Naše úspechy

Finančná gramotnosť  Naše úspechy

Kultúrno-poznávací výlet - Bratislava, Kittse Aktuálne

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou Akcie

Európsky deň rodiny a školy Akcie

Beseda so spisovateľkou Petrou Nagyovou Džerengovou  Fotogaléria

Beseda s ilustrátorom Miroslavom Regitkom 

Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu   Naše úspechy

Týždeň vedy a techniky Fotogaléria

OZNAM - riaditeľské voľno

Palacinkafest pre žiakov ZŠ Akcie

Majstrovstvá okresu v bedmintone Naše úspechy

SNP-éčka v mediálnom svete Akcie

Divadelné predstavenie Príbeh rytiera - pozvánka Aktuálne

Zneužívanie moci - beseda Akcie

Halloweenská diskotéka spojená s pasovaním prvákov Fotogaléria

Pozvánka na výlet - Bratislava, Kittse Aktuálne

Podhájske dni klobás a tradičných špecialít 2017 Akcie

Vyhodnotenie olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OG v okr. NZ a v NR kraji Naše úspechy

Práce žiakov na výstave ovocia a zeleniny Akcie

Zber papiera - vyhodnotenie

Škola v prírode - jeseň Akcie

Šurianska desiatka

Báť, či nebáť sa? - beseda Akcie

Záujmové útvary Informácie

Zber papiera Informácie

Plán práce školy 2017/2018 O škole

Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti - 2016/2017 O škole

Harmonogram podujatí na šk. rok 2017/2018

Žiacky parlament O škole

Rada rodičov O škole

Slávnostné otvorenie školského roka 2017/2018 Fotogaléria

Špeciálny pedagóg

Aktualizované termíny prázdnin 2017/2018 Informácie

Clil na našej škole Aktuálne

Informáce o začiatku školského roka 2017/2018