NAŠE ÚSPECHY

 

2017/2018

Galéria najúspešnejších

Experimentovanie po nemecky

Čo vieš o hviezdach?

Fyzikálna olympiáda

Matematický klokan

Vyhodnotenie matematických súťaží

Chemická a biologická olympiáda

Hviezdoslavov Kubín - okresné kolo

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Technická olympiáda - školské a okresné kolo

ZŠ SNP 5, Šurany  idú na M SR vo vybíjanej najmladších žiakov a žiačok ZŠ

Náboj Junior

Olympiáda v nemeckom jazyku

Finančná gramotnosť

Školské majstrovstvá okresu Nové Zámky žiakov a žiačok v zrýchlenom šachu

Majstrovstvá okresu v bedmintone

Vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OG v okrese Nové Zámky a v Nitrianskom kraji, šk. rok 2016/2017

 

2016/2017

Najlepšia trieda

Šurianska športová olympiáda

Súťaž  „Čo vieš o hviezdach?“

Fyzikálna olympiáda

Vyhodnotenie Pytagoriády a Matematickej olympiády

Mladý zdravotník

Okresné kolo chemickej a biologickej olympiády

Slávik Slovenska

Biblická olympiáda

Hviezdoslavov Kubín - obvodné kolo

Geografická olympiáda

Dejepisná olympiáda

Technická olympiáda

Okresné kolo olympiády v nemeckom jazyku

Hviezdoslavov Kubín - školské kolo

Testovanie 5 a Komparo 8,9

Obvodné kolo v streľbe zo vzduchovej pušky

Olympiáda v nemeckom jazyku

Šaliansky Maťko

Vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží žiakov ZŠ a OG - okres Nové Zámky, šk. rok 2015/2016

 

2015/2016

Ocenenie víťazov krajských kôl MO a FO

Majstrovstvá okresu v atletike

Prečo mám rád slovenčinu, prečo mám rád Slovensko

Majstrovstvá okresu mladších žiakov

Úspešní riešitelia na krajských kolách olympiád

Na bicykli bezpečne

Matematický klokan

Majstrovstvá okresu v hádzanej - dievčatá

Celoslovenské kolo v bedmintone

Okresné kolo hádzanej - chlapci

Matematická olympiáda

Najlepší športovec

Okresné kolo chemickej olympiády

Okresné kolo biologickej olympiády

Moje domáce zvieratko

Fyzikálna olympiáda

Čo vieš o hviezdach?

Matematický klokan

Okresné kolo Pytagoriády 3. - 8. ročník

Chemická olympiáda

Hviezdoslavov Kubín

Geografická olympiáda

Dejepisná olympiáda

Hodina deťom

Olympiáda v nemeckom jazyku

Matematická olympiáda

Testovanie 5 a Komparo

2014/2015

Výsledky OK Pytagoriády 2015

 

2013/2014

Vyhodnotenie predmetových olympiád a postupových súťaží 2013/2014