Ď A K U J E M E

všetkým rodičom a priateľom školy, ktorí prispeli 2% zo zaplatenej dane za rok 2017
na účet Združenia rodičov našej školy.

Získanú sumu použije Združenie rodičov pre žiakov ako príspevok na lyžiarsky a plavecký kurz, školu v prírode,  školské výlety, výlet za odmenu pre najlepších zberačov a reprezentantov školy. Určitú čiastku venuje opäť na zlepšenie životného prostredia žiakov našej školy.

_____________________________________________________________________

 

Podrobnejšie informácie nájdete tu .

_____________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________

 

V roku 2012/2013 sme sa stali členom celosvetovej rodiny Škôl priateľských k deťom (Child Friendly School).